Таны өргөж буй хандив Монгол туургатан даяар айл бүрд Библи хүрч уншигдах боломжоор хангахад дэмжлэг болох юм.
“Та нарыг Бурхан бүхий л ерөөлөөр бялхаах чадалтай. Харин та нар бүх зүйлд, бүхий л талаар, үргэлж сэтгэл хангалуун байж, алив сайн үйлээр дүүрэн байгаарай.” 2КОРИНТ 9:8

ДОТООД ГҮЙЛГЭЭ
Хаан Банк: 5003141205
Утга: MUBS

ГАДААД ГҮЙЛГЭЭ
Хас Банк: 5000213816
Утга: MUBS