ТӨСЛҮҮД

Манай нийгэмлэг нь дараах гурван төслийг одоогоор хэрэгжүүлж байна.
1. Библийн эх хэлнээс монгол хэл уруу Библи орчуулах Стандарт Монгол Орчуулга төсөл
2. Сонсголгүй иргэдэд зориулсан “Хайрын дохио” Дохионы Библийн төсөл
3. Хараагүй иргэдэд зориулсан Брайль Ариун Библи төсөл

СОНСГОЛГҮЙ ИРГЭДИЙН БИБЛИ

Moнголд ойролцоогоор 10,000-12,000 сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэдний 1% нь л уншиж бас бичиж чаддаг. Одоогоор ЕБС-д 4000 орчим сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд сурч байна.

 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

СТАНДАРТ МОНГОЛ ОРЧУУЛГА

Бид Библийг эх хэлнээс нь үнэн зөв, ойлгомжтойгоор орчуулахыг зорино. Ингэхдээ Монгол хэлний дүрэм, үг хэллэгийн онцлогийг тусгаж дуудан уншихад сонсголонтой байлгахыг эрмэлзэнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ХАРААГҮЙ ИРГЭДИЙН БИБЛИ

Монголд ойролцоогоор 16,600 орчим харааны бэрхшээлтэй иргэд байдаг гэсэн тоо байдаг. Монголд Хараагүй иргэдэд зориулсан төв харьцангүй цөөн. Тэднийг нийгэмд хөлөө олж, бие даан амьдрахад тусладаг … 

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Хэрэв та манай нийгэмлэгийн хэрэгжүүлж буй төслүүдэд хувь нэмэр оруулахыг хүсвэл вэбсайтны ХАНДИВ хэсэгт хандана уу!

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7015-1193 утсаар аваарай!