АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГИЙН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Нийгэмлэгийн гишүүн нь:

  1. Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн төлөө санаа тавьж, залбирч, хамтран ажиллах;
  2. Нийгэмлэгээс зохион байгуулж байгаа ажлуудад идэвхтэй оролцох, сурталчлах;
  3. Нийгэмлэгийн ажлыг дэмжиж, жилийн хураамж болон хандив өргөх;
  4. Бүх гишүүдийн хуралд оролцож, тухайн жилийн тайлан, ирэх жилийн төлөвлөгөөтэй танилцах, санал, шүүмж хэлэх, батлах, УЗ-ийн гишүүдийг сонгох, сонгогдох;
  5. Байгууллага доод тал нь 50, чуулган доод тал нь 30 ширхэгээр Ариун Библи болон бусад бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан авах;
  6. Нийгэмлэгийн бүтээгдэхүүнүүдээс жилд нэг удаа худалдан авсан бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 3,0 сая хүртэлх төгрөгөнд 5% -ийн хөнгөлөлт эдлэх;
  7. Өөрийн вэбсайт, блог дээр Ариун Библи 2004, 2013 хувилбарын линкийг байрлуулах;
  8. Нийгэмлэгийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь авах зэрэг эрх, үүргүүдийг эдэлнэ.
Image module

БИДНИЙ ТУХАЙ

Монгол туургатан даяар айл бүрд Бурханы үг бичмэл хэлбэрээр байж, уншигдах боломжийг хангахыг эрмэлзэнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Image module

АРИУН БИЧЭЭСИЙН ТҮҮХ

Монгол туургатан даяар айл бүрд Бурханы үг бичмэл хэлбэрээр байж, уншигдах боломжийг хангахыг эрмэлзэнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ