БИБЛИ УНШИХ

АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГИЙН АБ2004, ХЯНАН ЗАСВАРЛАСАН 2013 ОНЫ ХУВИЛБАР БОЛОН ОДОО ХЭРЭГЖИН ОРЧУУЛАГДАЖ БУЙ СТАНДАРТ МОНГОЛ ОРЧУУЛГЫГ ТАНД ТОЛИЛУУЛЖ БАЙНА.

АРИУН БИБЛИ 2004

Монгол туургатан даяар айл бүрд Бурханы үг бичмэл хэлбэрээр байж,
уншигдах боломжийг хангахыг эрмэлзэнэ.

УНШИХ

АРИУН БИБЛИ 2013

Хянан засварласан орчуулга

УНШИХ

СТАНДАРТ МОНГОЛ ОРЧУУЛГА

Бид Библийг эх хэлнээс нь үнэн зөв, ойлгомжтойгоор орчуулахыг зорино.
Ингэхдээ Монгол хэлний дүрэм, үг хэллэгийн онцлогийг тусгаж дуудан уншихад сонсголонтой байлгахыг эрмэлзэнэ.

УНШИХ
Image module

БИБЛИ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Библи бол зөвхөн ном биш, харин олон номын бүрдэл учир грек хэл дээр ἡβίβλος (biblos) библиа буюу “номууд” гэж нэрлэдэг юм.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Image module

БИБЛИЙН ТҮҮХ

Монгол туургатан даяар айл бүрд Бурханы үг бичмэл хэлбэрээр байж, уншигдах боломжийг хангахыг эрмэлзэнэ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ